Projektowanie ogrodów

Projektowanie ogrodów to skomplikowany proces. Jeszcze przed rozpoczęciem tworzenia samego planu należy poznać najważniejsze elementy terenu, a następnie uwzględnić je podczas przygotowywania projektu.
Image

Projektowanie ogrodów

Co wchodzi w skład naszych usług?
Kompleksowe urządzanie przydomowych ogrodów przebiega według wypracowanego, skutecznego schematu:
 • najpierw poznajemy Twoje preferencje – chcemy wiedzieć, czego oczekujesz od swojego ogrodu, jak ma on wyglądać i jaką funkcję spełniać – może to być bowiem przestrzeń dekoracyjna, rekreacyjna lub praktyczna,
 • weryfikujemy możliwości danego terenu – oceniamy poziom nasłonecznienia w ciągu dnia, usytuowanie względem stron świata, rodzaj i jakość podłoża,
 • dobieramy gatunki roślin zgodnie z warunkami zastanymi na Twojej działce – to najlepszy sposób, aby szybko uzyskać pożądany efekt, nie trzeba bowiem dostosowywać ogrodu do konkretnych potrzeb, wystarczy wybrać odpowiednie kwiaty i krzewy,
 • jeśli to konieczne – przeprowadzamy niezbędne prace poprawiające stan gleby, aby była gotowa na przyjęcie nowej roślinności,
 • karczujemy zaniedbane krzaki i chwasty,
 • projektujemy i wykonujemy instalacje odwadniającą,
 • siejemy nowy trawnik – z nasion lub rozwijany z rolki,
 • sadzimy rośliny,
Projekt ogrodu powinien charakteryzować się indywidualizmem i oryginalnością, aby jak najlepiej wyróżniał się na tle otoczenia. Naszym zadaniem jest uwzględnienie tych cech, a jednocześnie zrealizowanie Państwa wyobrażeń w jak najtrafniejszy sposób. Na etapie projektowania istnieje możliwość wprowadzenia licznych zmian, chętnie słuchamy sugestii i opinii naszych klientów, sami również staramy się zaproponować wiele ciekawych rozwiązań, które można wcielić w życie na dostępnym terenie. Zależy nam na tym, aby efekt końcowy był nie tyle zadowalający, co zachwycający.

W skład naszego projektu wchodzi:

Image

Część opisowa:

 • dokładny opis stanu istniejącego,
 • zastawienie roślin zinwentaryzowanych,
 • koncepcja zagospodarowania ogrodu ( z dokładnym opisem każdej części ogrodu),
 • dokładny spis roślin projektowanych po polsku oraz łacinie,
 • opis czynności przy zakładaniu ogrodu oraz charakterystyka nawierzchni.
 • ogólne zasady pielęgnacji ogrodu
Image

Część graficzna: - koncepcja z krótkimi opisami

 • plan nasadzeń (każda roślina oznaczona numerkiem),
 • projekt wykonawczy (z dokładnymi wymiarami do wytyczenia pow. utwardzonych, ścieżek, rabat, pow. trawnika itp.),
 • projekt oświetlenia z podziałem na sekcje,
 • projekt nawodnienia.
Image

Część kosztorysowa

 • wycena prac ziemnych,
 • wycena roślin,
 • obmiary (na podstawie których powstaje dokładna wycena materiałów i robocizny).