Zieleń miejska

Zieleń miejska jest bardzo ważnym elementem zarówno pod względem estetycznym, jak i ze względu na pełnione przez nią funkcje:rekreacyjną, oczyszczającą powietrze i ochrony przed hałasem
Image

Zieleń miejska

Zieleń publiczna jest bardzo ważnym elementem składowym krajobrazu, który nas otacza. To ona towarzyszy nam niemal na każdym kroku w codziennym życiu. Korzystamy z niej zarówno w ramach niedzielnego relaksu, jak również w powszednie dni np. podróżując do pracy. Trudno jest sobie wyobrazić ulice naszych miast bez skwerów z zielenią.

W projektowaniu i urządzaniu zieleni miejskiej mamy duże doświadczenie. Specjalizujemy się między innymi w:

 • opracowywaniu projektów zieleni miejskiej (parków, placów zabaw, skwerów zieleni itp.),
 • kształtowaniu zieleni wokół budynków firm.

W skład naszego projektu wchodzi:

Image

Część opisowa:

 • dokładny opis stanu istniejącego,
 • zastawienie roślin zinwentaryzowanych,
 • koncepcja zagospodarowania ogrodu ( z dokładnym opisem każdej części ogrodu),
 • dokładny spis roślin projektowanych po polsku oraz łacinie,
 • opis czynności przy zakładaniu ogrodu oraz charakterystyka nawierzchni.
 • ogólne zasady pielęgnacji ogrodu
Image

Część graficzna: - koncepcja z krótkimi opisami

 • plan nasadzeń (każda roślina oznaczona numerkiem),
 • projekt wykonawczy (z dokładnymi wymiarami do wytyczenia pow. utwardzonych, ścieżek, rabat, pow. trawnika itp.),
 • projekt oświetlenia z podziałem na sekcje,
 • projekt nawodnienia.
Image

Część kosztorysowa

 • wycena prac ziemnych,
 • wycena roślin,
 • obmiary (na podstawie których powstaje dokładna wycena materiałów i robocizny).